Skip to main content

Посещение на СВЕЩАРСКАТА ГРОБНИЦА

Намира се в село Сборяново на 60 км от гр. Шумен. Гробницата е неповторим паметник на тракийската гробнична архитектура от световно значение. Заедно с другите две изящни по малки гробници - близнаци, тя тя образувала единен архитектурен комплекс, създаден в последните десетилетия на III в. пр. н. е. . В близост до гробницата се намира тракийското светилище \"Демир баба\".

Галерия