Skip to main content

Посещение на Комплекс "КАБИЮК"

Компекс "Кабиюк" отстои на 15 км от гр. Шумен. Разположен е в изключително красива природна месност. Неговата история започва още през VII век, когато на това място се изгражда старобългарски аул, с цел първата българска столица Плиска да бъде охранявана от запад.

В средата на XIX век тук се изгражда конезавод, в който се отглеждат арабски коне. По късно конеаводът разширява своята дейност и се превръща в стопанство, в което се отглеждат висококласни расови животни и качествени семена за посев, които се продават в цялата страна. В момента конезавод "Кабиюк" е най крупното държавно стопанство, където при съвременна технология се отглеждат висококачествени племенни животни, които се продават у нас и в чужбина. В програмата се включва разглеждане на конезавода, разходка с каруци, конна езда, посещение на музей на коня, иконописната зала и лятната резиденция на княз Батемберг.

Галерия