Skip to main content

Археологически резерват "ШУМЕНСКА КРЕПОСТ"

Посещение на Археологически резерват "ШУМЕНСКА КРЕПОСТ"

На 3 км западно от гр. Шумен се намира Шуменската крепост. Многогодишните археологически проучвания показват, че месността е била заселена още през ранножелязната епоха /XII в. пр. Хр./. Крепостта е била важна твърдина изиграла значителна роля в българската история. Същата е експонирана като музей на открито. В резервата е уредена експозиция, в която с оригинални материали е проследена най старата история на гр. Шумен.

Галерия