Skip to main content

Национален историко - археологически резерват "МАДАРА"

Посещение на Национален историко - археологически резерват "МАДАРА"

Ражположен е в склоновете на Мадарското плато, на 17 км североизточно от гр. Шумен. Районът е гъсто наситен със старини от всички епохи, със следи от различни култури, с останки от всички племена и народи минали и живели по тези места. Затова първите проучватели наричат Мадара "Българската Троя". Безспорно уникален е релефът Мадарски конник, издълбан на 23 м върху гладките скали. Това е едно великолепно творение на българския художествен гений. Вдълбаните около ралефа надписи го правят част от старобългарския каменен архив от най ранния период на българската държава /VII-IX век/. Мадарският конник е включен от ЮНЕСКО в списъка на паметниците със световно значение.

Галерия