Skip to main content

Томбул Джамия

Посещение на "ТОМБУЛ ДЖАМИЯ"

Един от най- интересните паметници на 18 век, "Томбул джамия" е първата по големина в България и втора на Балканския полуостров. Джамията е действаща и ежегодно се посещава от голям брой чуждестранни и български туристи. Към нея функционира средно училище за подготовка на имами

Галерия