Skip to main content

Конгресен център

Гранд хотел Шумен разполага с голям конгресен център от 3 многофункционални конферентни зали с различен капацитет 

 • зала \"Форум\" - 400 места;

 • зала \"Тича\" - 60 места;

 • зала \"Дискрет\" - 20 места.

подходящи за провеждане на различни организирани мероприятия: семинари, бизнес обучения, конференции, презентации, срещи, симпозиуми и др. делови прояви.

Предлагаме пакет от технически средства и услуги свързани с обезпечаването на конферентните мероприятия. Възможност клиентите да ползват и собствена техника.

 •  Озвучителна система
 •  Микрофони
 •  Флипчарт
 •  Мултимедия
 •  Лаптоп
 •  Екран

Основните услуги са:

 • Аранжимент на залата ( кино салон, театър, класна стая, П – образно, каре)
 • Озвучаване
 • Технически съпорт
 • Интернет
 • Кафе паузи
 • Работни обяди
 • Кетъринг
 • Охрана
 • Климатизация
 • Гардероб
 • Подземен и надземен охраняем паркинг

Галерия